Dokładny opis stosowania

Właściwości
Bardzo skuteczny. Błyskawicznie rozpuszcza watę, niedopałki papierosów, ręczniki papierowe, fekalia i inne zanieczyszczenia zatykające odpływy kanalizacyjne. Można stosować do odpływów z PCV, ołowianych, ceramicznych, zabezpieczonych uszczelkami z tworzywa i gumy.
Stosowanie wymaga szczególnej ostrożności z uwagi na niebezpieczeństwo poparzenia skóry, oczu czy zniszczenie ubrania oraz materiałów znajdujących się w pobliżu (niektóre rodzaje stali, fugi, aluminium, powierzchnie cynkowane, chromowane, emaliowane, tkaniny i inne).
Przedmioty wykonane z PE na skutek działania wysokiej temperatury mogą się odkształcić.
Sposób użycia:
• Upewnić się, że dzieci nie będą miały dostępu do preparatu Deleo.
• Upewnić się, że w pobliżu jest dostęp do bieżącej wody.
• Zapewnić dobrą wentylację.
• Zdemontować elementy metalowe.
• Z odpływu kanalizacyjnego usunąć możliwie największą ilość wody.
• Założyć ubranie ochronne i rękawice kwasoodporne (np. kauczukowe) oraz okulary
ochronne ściśle przylegające lub przyłbicę.
• Przygotować miskę z polipropylenu do odstawienia butelki Deleo (w razie przewrócenia butelki lub ściekania płynu po zewnętrznych ściankach preparat nie rozleje się na podłogę).
• Przygotować papier toaletowy do ewentualnego wytarcia butelki i innych powierzchni przypadkowo oblanych.
• Powierzchnie wokół przetykanego odpływu osłonić gumowym chodnikiem lub podstawić miskę z tworzywa.
• Deleo odkręcić ostrożnie kierując się wskazówkami na nakrętce, następnie wlewać powoli po ściankach, bezpośrednio lub przez lejek z tworzywa do otworu kanalizacyjnego. Należy wlać w zależności od wielkości odpływu zazwyczaj od 200 ml do 1 l. (Nie wolno dopuścić do przelania preparatu poza otwór odpływu.) Podczas wlewania następuje burzenie się płynów, ulatnia się dym o zapachu spalenizny. Po wlaniu butelkę dokładnie obejrzeć, w razie potrzeby obetrzeć papierem toaletowym (papier wrzucić do ubikacji) i zakręcić szczelnie dociskając mocno boki lub górę n
• Przetykany odpływ spłukać obficie wodą, znowu uważając, aby nie przelać na zewnątrz.
• Starannie sprawdzić, czy Deleo nie rozlało się przypadkiem na inne powierzchnie. Jeżeli tak, zetrzeć dokładnie suchym a następnie wilgotnym papierem toaletowym. Zużyty papier wrzucić do toalety i spuścić wodę. Jeżeli po przetarciu powierzchni papier brązowieje lub choćby lekko żółknie, oznacza to, że pozostały na niej resztki Deleo.
• Wszystkie przedmioty (np. lejek) spłukać starannie wodą.
• Starannie, dużą ilością wody spłukać rękawice.
Ostrzeżenia:
Preparat żrący.
Powoduje poważne oparzenia. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nigdy nie dodawać wody do tego produktu. W razie wypadku lub złego samopoczucia po użyciu Deleo, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokazać etykietę. Nie mieszać z innymi chemikaliami!!!
Uwaga:
Czyszczenie powinna wykonywać osoba przygotowana (przeszkolona) do pracy z substancjami żrącymi, wyposażona w ubranie KO i okulary szczelnie przylegające lub ochronę twarzy.
Magazynowanie:
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 0 – 30 stopni Celsjusza  w miejscu niedostępnym dla osób postronnych (z dala od substancji zasadowych i środków utleniających).
Trwałość: 2 lata